Forxiga 5mg Filmomhulde Tabl 28 X 5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Beschrijving

Wat is Forxiga?Forxiga bevat het werkzame bestanddeel dapagliflozine. Dit behoort tot een groep medicijnen die 'orale antidiabetesmiddelen' wordt genoemd.

 • Dit zijn middelen tegen diabetes die via de mond worden ingenomen.
 • Ze werken door de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed te verlagen.Forxiga wordt gebruikt bij volwassen patiënten (leeftijd 18 jaar en ouder).

Waarvoor wordt Forxiga gebruikt?Forxiga wordt gebruikt bij het soort diabetes met de naam:

 • diabetes type 1 - waarbij uw lichaam bijna geen insuline produceert. Forxiga dient enkel gebruikt te worden bij patiënten met diabetes type 1 die overgewicht of obesitas hebben.
 • diabetes type 2 - waarbij uw lichaam niet genoeg insuline produceert, of niet in staat is om de aangemaakte insuline op de juiste manier te gebruiken.Bij beide diabetestypen leidt dit tot een hoog gehalte aan suiker in uw bloed. Forxiga werkt door het teveel aan suiker in uw lichaam via uw urine te verwijderen.

Forxiga en andere diabetesgeneesmiddelenDiabetes type 1:

 • Forxiga wordt gebruikt als uw diabetes type 1 onvoldoende onder controle gehouden kan worden met alleen insuline.
 • Forxiga wordt samen met insuline gebruikt.Diabetes type 2:
 • Forxiga wordt gebruikt als uw diabetes type 2 niet onder controle gehouden kan worden met dieet en lichaamsbeweging.

Uw arts kan u vragen Forxiga te gebruiken

 • alleen – als u metformine niet kunt verdragen.
 • samen met andere geneesmiddelen om diabetes te behandelen.

Het is belangrijk dat u het advies van uw arts, verpleegkundige of apotheker over dieet en lichaamsbeweging blijft opvolgen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.Hoeveel moet u innemen?Als u Forxiga gebruikt voor diabetes type 2:

 • De aanbevolen dosering is één tablet van 10 mg per dag.
 • Uw arts kan u laten beginnen met 5 mg per dag als u een probleem heeft met uw lever.
 • Uw arts zal de sterkte voorschrijven die geschikt is voor u.Als u Forxiga gebruikt voor diabetes type 1:
 • De aanbevolen dosis is één tablet van 5 mg per dag.Hoe moet u dit middel innemen?
 • Slik de tablet in zijn geheel door, met een half glas water.
 • U kunt uw tablet met of zonder voedsel innemen.
 • U kunt de tablet op elk moment van de dag innemen, maar probeer hem wel elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u herinneren dat u hem moet innemen.Uw arts kan Forxiga samen met (een) ander(e) medicijn(en) voorschrijven om de hoeveelheid suiker in uw bloed te verlagen. Vergeet niet om dit/deze andere medicijn(en) precies zo te gebruiken, zoals uw arts heeft verteld. Dit zal helpen om de beste resultaten voor uw gezondheid te krijgen.Dieet en lichaamsbeweging kunnen uw lichaam helpen de bloedsuikers beter te gebruiken. Het is belangrijk dat u zich, terwijl u Forxiga gebruikt, aan het dieet en programma voor lichaamsbeweging houdt dat door uw arts is aanbevolen.Heeft u te veel van dit middel ingenomen?Als u meer tabletten Forxiga heeft ingenomen dan u zou moeten, ga dan onmiddellijk naar een arts of naar het ziekenhuis. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee.Bent u vergeten dit middel in te nemen?Wat u moet doen, als u een tablet bent vergeten, hangt af van hoe lang het nog duurt tot uw volgende dosis.
 • Als het nog 12 uur of langer duurt tot uw volgende dosis, neem dan een dosis Forxiga zodra u eraan denkt. Neem uw volgende dosis op de gebruikelijke tijd.
 • Als het minder dan 12 uur duurt tot uw volgende dosis, dan slaat u de gemiste dosis over. Neem uw volgende dosis op de gebruikelijke tijd.
 • Neem geen dubbele dosis Forxiga om een vergeten dosis in te halen.Als u stopt met het innemen van dit middelStop niet met Forxiga zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Uw bloedsuiker kan stijgen zonder dit geneesmiddel.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
Details
CNK3041274
FabrikantenAstrazeneca
Breedte76 mm
Lengte151 mm
Diepte32 mm
Bijsluiter