GULDENMOOR 36-KRUIDENOLIE 100 ML NM

Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Levering aan huis of op je werk

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Mengsel van 36 essentiële oliën.

Samenstelling

Ingrediënten: Cineol, (R)-p-Menthe-1,8-dien, L-alfa-Pineen, (E)-Anethol, L-Beta-Pineen, 3.7. 7-Trimethyl-bicylo (4 1 0) hept-3-en, Citronellal, Caryphylene, 2-Methyl 5-(prop-1-en-2-yl) cyclohex-2-en-1-on, p-Menthe-1.4(8)-dien, Linalool, Citronellol, Geroniol, Eugenol, Isoeugenol.

Contra indicatie

Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de ademhalingswegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij inslikken onmiddellijk een vergiftigingscentrum of arts waarschuwen. Niet laten braken. Bij contact met de ogen: gedurende enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Indien nodig, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. In geval van irritatie of huiduitslag: een arts raadplegen/medische hulp inroepen.

Gegevens
CNK4405205
MerkenGuldenmoor